Anashkaloni përmbajtjen kryesore

DUXIANA

Politika e privatësisë

Kjo Politikë Privatësie përshkruan politikat e DUX International AB, Norra Vallgatan 76, Malmö 211 22, Suedi, dërgoni email në: hello@dux.se, telefononi në nr.: +46 40 626 99 10 për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj që ne mbledhim kur ju përdorni uebfaqen tonë ("Shërbimi"). Duke aksesuar ose përdorur Shërbimin, ju jepni pëlqimin për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj në përputhje me këtë Politikë Privatësie. Nëse nuk jepni pëlqimin tuaj për sa më sipër, mos e aksesoni ose përdorni Shërbimin.

Këtë Politikë Privatësie mund ta modifikojmë në çdo kohë pa ju njoftuar paraprakisht dhe Politikën e Privatësisë të rishikuar do ta postojmë te Shërbimi. Prandaj, ju rekomandojmë të rishikoni periodikisht këtë faqe. 

Të drejtat tuaja

Në varësi të ligjit që zbatohet në këtë rast, ju mund të keni të drejtën të aksesoni dhe të korrigjoni apo fshini të dhënat tuaja personale ose të merrni një kopje të këtyre të dhënave, të kufizoni apo kundërshtoni përpunimin aktiv të të dhënave tuaja, të na kërkoni të ndajmë (transferojmë) informacionin tuaj personal me një entitet tjetër, të tërheqim çdo pëlqim që na keni dhënë për të përpunuar të dhënat tuaja, një e drejtë për të paraqitur një ankesë pranë autoritetit ligjor dhe të drejta të tjera, sepse mund të kenë lidhje sipas ligjeve në fuqi. Për t'i ushtruar këto të drejta, mund të na shkruani në hello@dux.se. Ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj në përputhje me ligjin në fuqi.

Mbani parasysh se nëse nuk ka lejoni të mbledhim ose përpunojmë informacionin e kërkuar personal ose të tërheqim pëlqimin për të përpunuar po këto për qëllimet e kërkuara, mund të mos jeni në gjendje të aksesoni ose përdorni shërbimet për të cilat është kërkuar informacioni juaj.

Siguria

Siguria e informacionit tuaj është e rëndësishme për ne dhe ne do të përdorim masa të arsyeshme sigurie për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e paautorizuar të informacionit tuaj nën kontrollin tonë. Megjithatë, duke marrë parasysh rreziqet e natyrshme, ne nuk mund të garantojmë siguri absolute dhe si rrjedhojë, nuk mund të sigurojmë ose përligjim sigurinë e çfarëdo informacioni që na transmetoni dhe këtë e bëni duke marrë vetë përsipër rrezikun.

Nëpunësi i Ankesave / Mbrojtjes të të Dhënave

Nëse keni pyetje ose shqetësime rreth përpunimit të informacionit tuaj që na është vënë në dispozicion, mund t'i dërgoni email Nëpunësit të Ankesave te Dux International AB, Norra Vallgatan 76, dërgoni email në: hello@dux.se. Shqetësimet tuaja do t'i adresojmë në përputhje me ligjin në fuqi.