Anashkaloni përmbajtjen kryesore

Duxiana

Deklarata e aksesueshmërisë

Duxiana është e përkushtuar ndaj aksesueshmërisë digjitale dhe pajtimit me Udhëzimet për Aksesueshmërinë e Përmbajtjes së Uebit (WCAG) 2.1, Niveli A dhe AA dhe zbatimit të kërkesave të komukmit efektiv në kuadër të Ligjit për Amerikanët me Aftësi të Kufizuara (ADA) dhe rregullave të tjera të zbatueshme.

Për ta arritur këtë, kemi bashkëpunuar me eSSENTIAL Accessibility për të administruar programin tonë të aksesueshmërisë dhe për të mbikëqyrur qeverisjen e tij. Programi i tyre i aksesueshmërisë vlerëson vazhdimisht produktet tona digjitale në përputhje me praktikat më të mira dhe mbështetet nga një ekip të larmishëm profesionistësh të aksesueshmërisë, duke përfshirë përdoruesit e teknologjive ndihmëse. Përveç kësaj, platforma shkon përtej kërkesave minimale të pajtueshmërisë duke përdorur një aplikacion të teknologjisë ndihmëse CX që disponohet për klientët që kanë probleme me shtypjen, përdorimin e gjesteve, lëvizjen e mausit ose leximin. Aplikacioni është falas për shkarkim dhe ndërthur mjete si zëvendësimet e mausit dhe tastierës, njohja e zërit, aktivizimi i të folurit, navigimi pa duar/pa prekje dhe shumë të tjera.

Duam të na njoftoni nëse hasni në pengesa aksesueshmërie për karakteristikat tona digjitale. Kontaktoni me Kujdesin ndaj Klientit në hello@dux.se.