Anashkaloni përmbajtjen kryesore

Dizajnuesit tanë

Ekipi i dizajnit DUX

Ekipi i Dizajnit të DUX krijon mobilie elegante që përmirëson mirëqenien tuaj. Me novacion dhe kërkim të shtrirë mbi nëntë dekada, qëllimi i tyre është krijimi i mobilieve duke përdorur vetëm materialet me performancën më të lartë për rehati ekstreme.

Ekipi i dizajnit i DUX beson me vendosmëri se ata janë më tepër se zejtarë, ata janë shkencëtarë.

Mobiliet e ekipit të dizajnit DUX