Anashkaloni përmbajtjen kryesore

Shilte të sipërme

Shiltet tona të sipërme DUX janë një pjesë integrale e Krevatit DUX, duke shtuar ndjesinë dhe rehatinë personale që janë thelbësore për një çlodhje të mirë natën. Meqenëse shiltet tona të sipërme nuk janë të fiksuara në krevat, thjesht mund të zëvendësoni shilten e sipërme në rast aksidenti ose konsumi, pa pasur nevojë të ndërroni të gjithë dyshekun.

Më shumë aksesorë krevati

Eksploroni aksesorët tanë të tjerë të krevatit për të personalizuar krevatin tuaj DUX.